Werken bij

De pedagogisch medewerker is verantwoordelijk voor de dagelijkse opvang, ontwikkeling en verzorging van een groep kinderen in een kindercentrum. De doelgroep en soort opvang kan verschillen, zoals bijvoorbeeld kinderdagverblijven, buitenschoolse, tussenschoolse en/of naschoolse opvang.

Lees Meer

Hallo lieve toekomstige ouders, medewerkster en kinderen.
Op dit moment zijn we naast kinderen op zoek naar een aantal enthousiaste vrijwilligers. Wij vragen aan je dat je ervaring hebt met kinderen en kan en wil werken volgens onze visie.
Pedagogisch medewerksters die zich nu voor deze functie aanmelden zullen als eerst e in aanmerking komen voor een betalende functie indien die mogelijkheid zich aan dient. Wij vragen aan onze vrijwilligers of zij in nood binnen 15 minuten aanwezig kunnen zijn.

Vriendelijke groet,

Esther Borsje