Ons informatieboekje

Wat is een pedagogische visie

De manier waarop je werkt en naar kinderen kijkt noem je een visie. Meestal is een pedagogische visie gebaseerd op de visie van 1 of meerdere pedagogen. Er zijn diverse Pedagogische stromingen van waar uit je kunt werken. Bij De Regenboogelfjes is dit de pedagogiek van Rudolf Steiner (vrijeschool) en die van Emmi Pikler. Wij zijn tot de conclusie gekomen dat verschillende onderdelen van deze stromingen samen voldoen aan de visie van De Regenboogelfjes ( http://pikler.nl/ )

Algemene informatie

Kinderopvang behoort meer te zijn als opvang alleen. Het hoort invulling te geven aan de opvoeding waarbij het kind zich gelukkig voelt en zich optimaal kan ontwikkelen. Een kinderopvang moet een warm en geborgen tweede huis voor uw kind zijn. Waar het zich geliefd en gekend voelt om zich vrij kunnen ontwikkelen. Niet de ouders of de leidsters, maar de kinderen staan in het middelpunt van de belangstelling. Directe communicatie tussen ons en de kinderen vinden we daarom zeer belangrijk en we beginnen hiermee al bij de baby’s. Tijdens b.v. het verschonen praten wij met de baby en vertellen aan hen wat wij gaan doen.

Ieder kind is een sociaal wezen: een mensje tussen de mensen, iemand met een eigen ik. Dit bereik je in onze ogen het beste door dicht bij je zelf en de natuur te blijven. Bij ons daarom geen t.v., video, felle kleuren en plastic speelgoed. Wij werken met veel hout en natuurlijke materialen en in een omgeving met rustige kleuren. Een uitspraak van Emmi Pikler is dan ook “kinderen geven de kleur aan de omgeving”.

Hieronder een heel mooi gedicht wat dit eigenlijk helemaal verwoordt:

Je kinderen zijn je kinderen niet.
Zij zijn de zonen en dochteren van ‘s leven hunkering naar zichzelf:
Zij komen door je, maar zijn niet van je
en hoewel zij bij je zijn, behoren ze je niet toe.
Jij moogt hun geven van je liefde, maar niet van je gedachten,
want zij hebben hun eigen gedachten.
Jij moogt hun lichamen huisvesten, maar niet hun zielen.
Want hun zielen toeven in het huis van morgen,
dat je niet bezoeken kunt, zelfs niet in je dromen.
Je moogt proberen hun gelijk te worden,
maar tracht niet hen aan je gelijk te maken.
Want het leven gaat niet terug,
noch blijft het dralen bij gisteren.
Jullie bent de bogen,
waarmee je kinderen als levende pijlen worden weggeschoten.
De boogschutter ziet het doel op de weg van het oneindige en
hij buigt je met zijn kracht,
opdat zijn pijlen snel en ver zullen vliegen.
Laat het gebogen worden door de hand van de boogschutter een vreugde voor je zijn:
want zoals hij de vliegende pijl liefheeft,
zo mint hij ook de boog die standvastig is.

Kahlil Gibran

Hoe ziet een dag bij De Regenboogelfjes er uit?

07:45 Kinderen worden gebracht en gaan vrij spelen/boekje lezen met ouders.
09:00 De laatste ouders gaan weg/opening van de dag.
09:30 Aan tafel voor fruit en sap.
10:00 Toilet / luier ronde.
10:15 Naar buiten of vrij spel binnen/kleine kinderen gaan slapen.
11:15 Opruimen.
11:30 Lunch (warm eten).
12:00 Toilet / luier ronde, kleine kinderen uit bed.
12:30 Tijd voor een verhaal.
12:45 Grote kinderen gaan slapen/kleine kinderen krijgen lunch.
15:00 Toilet/luierronde grote kinderen uit bed/kleine kinderen gaan naar bed.
15:30 Zingen, voorlezen, versjes.
16:00 Eten / drinken.
16:30 De eerste ouders komen/ Naar buiten of vrij spel binnen.
17:30 Sluiting van de dag.
18:15 Opvang gesloten (alle kinderen zijn naar huis).

Natuurlijk zijn deze tijden globaal en zal het ene kind langer dan het andere kind slapen. Bij de allerkleinste volgen wij zoveel mogelijk het ritme van het kind. Heeft uw kind meer dan 2 slaapjes nodig dan zullen we hier rekening mee houden.

Wij openen de dag met de kinderen door elfje Lydia en kabouter Keesie wakker te maken door een liedje voor hun te zingen en/of een versje op te zeggen. Dit elfje en kaboutertje stelt de kinderen vragen en verteld ze wat we die dag allemaal gaan doen. Om 17:30 sluiten wij de dag door elfje Lydia en kabouter Keesie naar bed te brengen en zingen een slaapliedje voor hun.

De eetmomenten

Deze momenten willen we echt als groep beleven. Dit houd in dat we allemaal tegelijkertijd aan tafel gaan. Wij proberen uw baby zoveel mogelijk op de tijden, die u doorgeeft, te voeden maar we laten hem geen half uur huilen als het honger heeft. Wij werken kindvolgend dus ook hier in volgen wij uw kind (natuurlijk in goed overleg met u).

Naar bed

Wij brengen de kinderen tegelijk naar bed. Voor ons houd dit in dat we eerst alle kinderen verschonen en/of naar de wc laten gaan. Vervolgens lezen wij een verhaaltje voor en brengen dan alle kinderen die gaan slapen in 1 keer naar bed. Als alle kinderen in bed liggen wordt er nog een slaapliedje gezongen. Met deze werkwijze hopen wij het slapen op het kinderdagverblijf rustiger en beter zal verlopen.

Dit slaapbeleid is natuurlijk het meest van toepassing op de kinderen die slecht 1 keer per dag slapen maar ook voor de kleinste onder de kinderen hanteren we zo veel mogelijk dit beleid. Deze rustige handelingen zijn ons inziens nodig voor een kind om zich over te kunnen geven aan zijn slaapbehoefte.

De bedjes en matrasjes zijn alle nieuw aangeschaft bij de start van De Regenboogelfjes. De matrasjes zullen elk jaar extra gereinigd worden. Tevens zullende matrasjes minimaal 1 keer per week gelucht en gekeerd worden. De bedjes worden opgemaakt met een matrasbeschermer en katoenen hoeslaken. De kinderen slapen allemaal (tot minimaal 2 jaar) in een slaapzak. Daarnaast hebben ze zowel een katoenen dekentje als een katoenen lakentje in hun bedje. Ook dit hoort o.a. bij onze visie, thuis leg je ze toch immers ook niet in een kaal bed. De bedjes worden indien het kind wat er in geslapen heeft de volgende dag niet komt ,verschoond zodat u zeker weet dat u kind niet op het lakentje van een ander kind ligt. Komt uw kind meerdere keren per week dan wordt zijn bed minimaal 1x per week verschoond.

Verjaardagen en feesten

Omdat wij graag alle jaarfeesten klein vieren vragen wij u ook de verjaardag van uw kind klein te vieren met ons. Ze krijgen van ons een mooi kroontje op het hoofd en een klein cadeautje. Wij willen voor u foto’s maken van dit moment maar willen tevens wel ook de intieme sfeer op de groep waarborgen. Wilt u eventuele traktaties alstublieft ook simpel houden?

Oudercommissie

Ieder dagverblijf heeft een oudercommissie, mocht u belangstelling hebben hier aan mee te werken en/of meer informatie over willen hebben laat ons dit dan weten.

Sluitingsdagen/prijswijzigingen

Over de sluitingsdagen en prijswijzigingen van het volgend jaar ontvangt u elk jaar voor 1 november uitsluitsel. De eventuele studiedagen die nog niet ingepland staan ontvangt u minimaal 2 maanden van te voren.

Kosten voor De Regenboogelfjes

Helaas zijn er ook kosten die u moet betalen om gebruik te mogen maken van De Regenboogelfjes. Hieronder volgen onze tarieven:

  1. Het uurtarief (2013) ten behoeve van de belastingdienst is € 6,60. Via de belastingen krijgt u een vergoeding over het maximale bedrag van € 6,36 per uur (2013). Wij hanteren een iets hoger uur tarief zodat het mogelijk is om keuzes te maken die bijdragen aan de kwaliteit van de opvang, echter wij zijn goedkoper dan de meeste andere aanbieders.
  2. De maandprijs is altijd hetzelfde: deze wordt berekend door aantal dagdelen per week te vermenigvuldigen met het aantal weken per jaar dat het KDV De Regenboogelfjes geopend is, Vervolgens wordt dit totaalbedrag per jaar gedeeld door het aantal maanden, namelijk 12 en dit is uw totale maandbedrag.

Minimaal aantal dagen

Wij adviseren u minimaal 2 dagen per week opvang af te nemen. Dit bevordert voor uw kind het contact met de leidsters en andere kinderen. Ook zijn hierdoor minder wisselingen op de groepssamenstelling, wat de algehele rust bevordert.

Eten drinken en verzorging

Wij hebben er voor gekozen om de flesvoeding voor kinderen zelf mee te laten nemen zodat ouders zelf kunnen kiezen wat ze willen. Wij vinden dat niet wij maar de ouders moet bepalen wat zijn of haar kind voor voeding krijgt. Ook een voordeel hiervan is dat we ons nooit kunnen vergissen en een kind de verkeerde voeding geven. Tevens zijn wij voorstander van borstvoeding. Natuurlijk kan het zijn dat u voor flesvoeding kiest. Ook dit kan een bewuste keuze zijn, maar soms is er gewoon geen keuze . Wist u dat er ook biologische flesvoeding verkrijgbaar is? Over flesvoeding voor de eerste 6 maanden mogen wij officieel geen informatie geven maar mocht u hulp nodig hebben bij uw keuze dan zullen wij u graag helpen.

Fruit, warm eten, brood, sap, melk, thee, luiers enz. zijn bij de prijs inbegrepen. Bij speciale diëten vragen wij de ouders vriendelijk dit zelf te verzorgen. ( geeft u ook alstublieft aan ons door als u kind iets niet mag). In plaats van smeerworst bieden wij een vegetarische variant aan. Verder hebben wij o.a. smeerkaas, appelstroop en honing. De Regenboogelfjes kiezen er bewust voor niet te veel keus aan te bieden het is voor het kleine kind vaak erg moeilijk kiezen. Tevens willen wij niet te veel zoet beleg omdat dit niet goed is voor de kinderen hun gebits ontwikkeling.

Hoe komt het dat mijn kind zo moe is na een dag bij De Regenboogelfjes

Bij De Regenboogelfjes proberen wij zoveel mogelijk de rust en regelmaat van thuis te hanteren maar toch blijft het anders als thuis. Denk maar eens aan het feit dat er hier meer kinderen zijn als thuis, een ander soort omgeving en speelgoed. Al deze indrukken zijn vooral voor uw kind erg vermoeiend. Hierdoor kan ook de hoeveelheid slaaptijd anders zijn dan thuis.

Als mijn kind ziek is kan het dan toch komen?

De stelregel is dat als uw kind ziek is het De Regenboogelfjes niet mag bezoeken. Dit is in het belang van uw kind. Een ziek kind voelt zich het fijnst bij zijn ouders! Daarnaast wordt ook gekeken naar besmettingsgevaar en het belang van de andere kinderen.

Wanneer wordt een kind als “ziek” gezien?

   • Wanneer het kind duidelijk niet lekker in zijn vel zit, erg hangerig en huilerig is en/of klaagt over pijn.
   • Als een kind meerdere malen aanhoudend spuugt, braakt of diarree heeft, waardoor het extra verzorging en aandacht nodig heeft.
   • Bij een besmettelijke kinderziekte. Dit om evt. uitbreiding van de ziekte tegen te gaan.

Wanneer het kind een verhoogde/verlaagde temperatuur heeft dan zal dit nogmaals na een uurtje worden gecontroleerd en worden de ouders hiervan op de hoogte gebracht. Echter zodra deze boven de 38,5 °C is zult u uw kind zo snel mogelijk moeten komen (laten) halen. Wanneer er sprake is van een heersende kinderziekte dan worden alle ouders hiervan op de hoogte gesteld (info bord/schriftelijk/per email).

Hoofdluis

Vrijwel iedere ouder met kinderen in de kinderopvang/schoolgaande leeftijd krijgt er vroeg of laat mee te maken: hoofdluis. Een lastig, maar verder onschadelijk diertje, dat leeft in het hoofdhaar van mensen. Je kunt er eenvoudig iets aan doen, maar het is nauwelijks te voorkomen. En wellicht ten overvloede herhalen we het nog maar eens: hoofdluis heeft niets te maken met persoonlijke hygiëne en komt in de beste families voor. Meer informatie over hoofdluis en besmetting/en behandeling zijn bij de medewerksters verkrijgbaar.

Als wij constateren dat een kind hoofdluis heeft bellen wij de ouders om het kind op te halen en de behandeling ertegen te starten. Wij hebben informatie hierover liggen, Pas als het kind weer vrij is van hoofdluizen mag het ook weer komen.

Mijn kind huilt bij het afscheid nemen, hoe komt dit?

Ieder kind komt in een periode waarin ze het moeilijk vinden als papa of mama weggaat. Ze kunnen dan last krijgen van “verlatingsangst” of “eenkennigheid”, dit is heel normaal. Deze periodes kunnen voorkomen in de leeftijd 9 – 18 maanden en rond de 36 maanden. Kinderen komen hier, met uw en onze hulp, zelf weer over heen. Het is belangrijk dat u duidelijk afscheid neemt en dan ook gaat, hoe moeilijk het ook is. Als u steeds toch nog even blijft als u al gedag heeft gezegd maakt u het voor een kind alleen maar moeilijker. Het kind is het afscheid meestal al weer vlug vergeten en gaat alweer helemaal op in de andere kinderen of het speelgoed, terwijl u met een rotgevoel naar uw werk toe gaat. Maar om u gerust te stellen kunt u altijd even bellen om te vragen hoe het gaat.

Ook kan het zijn dat ze moeite hebben met veranderingen zoals, verhuizing ,nieuw broertje/zusje, de kat die is weggelopen enz. Daarom is het ook zo belangrijk dat wij weten wat er speelt bij u thuis in zo’n geval. U kunt ons alles in vertrouwen vertellen. Soms merk je ook het tegenovergestelde bij het ophalen. Ze zijn dan met geen mogelijkheid mee naar huis te krijgen. Ook hier komen ze, met uw en onze hulp, zelf weer over heen. Voor u als ouder is het vaak moeilijker dan voor het kind.
Houdt u er ook rekening mee dat kinderen het haarfijn aanvoelen als u moeite hebt met het afscheid en zij dus nog meer zullen proberen om dit uit te stellen.

Beter geen duren (merk) kleding/schoenen aan

Het is fijn als uw kind kleding aanheeft waarin het kan en mag spelen. Hoe goed we ook op letten soms kan het voorkomen dat er kleding kwijt raakt, of stuk gaat. Wij vinden dit heel vervelend maar zijn hier niet financieel verantwoordelijk voor. Merk zoveel mogelijk de kleding van uw kind. Wilt u direct door naar b.v. oma neem dan gewoon een extra setje kleding mee en verkleed u kind hier voordat u naar oma gaat.

De binnen en buitenruimte

 1. De binnen ruimte is ingericht in rustige kleuren en natuurlijke materialen. Wij hebben gekozen voor o.a. houten speelgoed. Bij De Regenboogelfjes is bewust gekozen voor deze rustige en huiselijke sfeer. In deze omgeving spelen en ontwikkelen de kinderen zich naar ons inziens het beste. Op de groep zal u dus geen drukke kleuren, plastic speelgoed of t.v. aantreffen. Uiteraard vergt dit natuurlijk meer onderhoud en kost dit meer dan plastic maar dit hebben wij graag voor onze kinderen over.
 2. De buitenruimte: buiten hebben wij natuurlijk fietsjes en dergelijke. Ook een zandbak zal zeker niet ontbreken. Voor de rest hopen wij de tuin zo groen en avontuurlijk mogelijk te houden. We zullen regelmatig een wandeling gaan maken met de kinderen en beschikken hiervoor over een bolderkar. Aangezien het terrein zo groot is hoeven wij in principe hiervoor niet eens het terrein af.

Extra service

Omdat wij bij De Regenboogelfjes uit ervaring weten hoe druk een gezinsleven kan zijn willen wij, bij belangstelling, extra services aan gaan bieden. Wij denken dan b.v. aan een kinderkapper die de kinderen bij ons op locatie komt knippen, logopedie/fysio op locatie en eventueel een stomerij service. Wij willen op deze manier u dingen uit handen nemen waardoor u meer tijd overhoud voor uw kind. De eventuele kosten hiervoor zijn natuurlijk voor u zelf (b.v. de kapper).

Wilt u kennis komen maken?

Wij begrijpen dat u het liefst gelijk langs wil komen om te kijken. wij hebben echter liever dat u eerst even belt om te vragen wanneer dit uitkomt. Ook dit is weer om de rust in de groep te kunnen handhaven. U zou het immers ook niet fijn vinden dat als uw kind bij ons verblijft, er de hele tijd mensen binnen lopen voor informatie. Zoals eerder vermeld zijn wij 5 dagen per week open. Wij begrijpen dat het voor u moeilijk kan zijn een afspraak te maken om langs te komen aangezien u werkt. Bij hoge uitzondering kunnen wij een afspraak met u maken in het weekend of na sluitingstijd. De intake en afspraken zullen plaatsvinden met de directrice van De Regenboogelfjes, Esther Borsje. Aangezien zij naast de verantwoordelijkheid voor De Regenboogelfjes ook moeder is willen wij de afspraken na sluitingstijd tot het minimum beperken. Ons motto is: “Wij denken met u mee, denkt u met ons mee?”.

Privacy en foto’s

Natuurlijk willen wij u graag door middel van foto’s een beetje de sfeer laten zien van De Regenboogelfjes maar wij willen ook de meest kwetsbare onder ons, de kinderen beschermen. Daarom zullen er alleen foto’s van kinderen op de website en informatieboekje te zien zijn van kinderen waarvan de ouders daar nadrukkelijk toestemming voor hebben gegeven. De verdere foto’s van de kinderen zullen alleen voor de ouders te zien zijn op een beschermd gedeelte van onze website.

Wennen

Het zich thuis voelen op De Regenboogelfjes (wennen) is voor het ene kind (maar ook ouder) makkelijker dan voor het andere kind. Goed wennen is heel belangrijk en kan je niet overhaasten. Een kind wat b.v. al elders gewend is kan vaak sneller die overstap maken en wennen dan een nieuw kind. Het wen proces spreken wij samen in goed overleg af. Samen bespreken wij het verloop en hoe snel uw kind de hele dag mag blijven. Wij beseffen ons dat ,als u moet werken, het wennen van uw kinderen lastig kan zijn vandaar ook dat wij u de services geven voor de ingang van uw contract al 3x te komen wennen. De opbouw zal er ongeveer zo uit zien: de eerste keer komt u en blijft uw kind (met of zonder u) 1-2 uur. De tweede keer blijft uw kind 2-4 uur zonder u bij ons. De derde keer komt u uw kind om 16:00 uur ophalen. De vierde keer komt uw kind op zijn gebruikelijke dagen gewoon de hele dag. De wen-dagen beginnen alle drie om 9:00 uur , dan is de grootste drukte voorbij en zijn alle andere kinderen al binnen.

De B.S.O.

Het lijkt misschien nog ver weg maar als uw kind 4 jaar is gaat het naar school en wellicht ook naar de b.s.o. In Amstelveen zijn er diverse kinderopvang organisaties die b.s.o. bieden. Ook hierbij adviseren wij u kritisch kijken, wat wil ik voor mijn kind. Er zijn grote organisaties zoals Kinderrijk maar ook een hele kleinschalige zoals Kindzijn (www.kindzijn.com) Wij hebben een samenwerkingsverband met Kindzijn aangezien zij in hetzelfde complex bevinden. Dit houd o.a. in dat uw kind hier voorrang heeft en dat wij samen zorgen voor een vloeiende overgang naar de b.s.o. Mocht u willen weten wat het wenschema daarvoor is neem dan even contact op met een van onze leidsters.

Ruil van dagen en extra dagen

Indien mogelijk binnen het rooster en bezetting mag u incidenteel van dagen ruilen. Dit moet u minimaal 1 week van te voren aanvragen. Ruilen is geen recht en kan alleen als de bezetting dit toelaat en maximaal 6x per jaar. Voor extra dagen afnemen moet u ook extra betalen. Hiervoor krijgt u een aparte factuur. Zoals u misschien af en toe wil ruilen of een extra dag wil afnemen, zo wil een ander dit ook. Dus mocht u van te voren weten dat uw kind niet komt geef dit dan ook door zo dat een ander kind zijn dag kan ruilen of eventueel extra kan komen.

Facturering

De kosten voor de opvang worden voor de 1e van de maand afgeschreven. U betaald de maand vooraf. Deze factuur betaald u per automatische machtiging. Bij uw contract ontvangt u hiervoor een machtigingsformulier. Wij hebben bewust voor gekozen om vooraf te factureren omdat u ook van de belastingdienst vooraf uw bijdrage ontvangt.

Huisregels

Afmelden

Als uw kind niet naar De Regenboogelfjes komt vragen wij u dit ons te laten weten zodra u dit weet (denk b.v. aan vakantie). Mocht u kind op de ochtend zelf ziek zijn geworden bel dan in ieder geval voor 9 uur op. U kan uw kind ook ziekmelden door onze voicemail in te spreken. Geef dan wel even aan wie u bent en welk kind (voor en achternaam van het kind!) u ziek meldt. Wij luisteren onze voicemail elke ochtend af.

Brengen en halen

Om de rust op de groep zoveel mogelijk te waarborgen hanteren wij breng en haaltijden. U mag uw kind brengen tussen 7:45 en 9 uur en ophalen tussen 16:30 en 18:15 uur. Moet u b.v. met uw kind naar de dokter of is er een andere reden dat u hier van moet afwijken dan horen wij dit graag van te voren.

U zal niet de eerste en ook vast niet de laatste zijn die denkt dat uw partner uw kind ophaalt om vervolgens gebeld te worden met de vraag waar u blijft. Spreek dus goed af wie uw kind haalt. Voor een kind kan het heel beangstigend zijn als er maar niemand komt.

Sloffen

De kinderen en leidsters dragen binnen sloffen of speciale binnen schoenen. De sloffen moeten voorzien zijn van een antislipzool. Graag geen grote sloffen met dierenhoofden deze lopen en spelen niet handig. Kinderen vallen er vaak mee. Als u binnen komt vragen wij u of uw schoenen uit te doen bij de deur of hoesjes over uw schoenen te doen. Deze hoesjes zullen in een bak bij de deur liggen.

Speelgoed van thuis

Gelieve geen speelgoed van thuis mee te nemen. Dit kan kapot gaan of kwijtraken. Het speelgoed bij De Regenboogelfjes is van en voor alle kinderen. Als u kind iets mee heeft kan dit heel verwarrend zijn. Natuurlijk mag de knuffel, zijn lapje of speen van uw kind wel mee voor in bed. Wilt u bij het meegeven van een knuffel er aan denken dat deze niet te groot mag zijn i.v.m. verstikkingsgevaar.

Bereikbaarheid

Wij moeten u er op wijzen dat wij in geval van nood altijd iemand moeten kunnen bereiken. Dat kan u of uw partner zijn, maar ook b.v. oma of een buurvrouw. Zorg dat bij ons al deze gegevens beschikbaar zijn. Mochten hier veranderingen in zijn geef dat dan zo spoedig mogelijk door.

Opzeggen

Opzegtermijn is 2 maanden of automatisch aan het einde van de maand dat uw kind 4 jaar is geworden.

Aansprakelijkheid

Voor het zoekraken, beschadigen van meegebracht speelgoed, kleding en andere meegenomen spullen zijn wij niet aansprakelijk.

Roken

Het is ten strengste verboden te roken in ons kinderdagverblijf of buiten in het zicht van de kinderen. Wij vragen ook aan de ouders indien zij hun kind komen brengen c.q. halen zich aan deze regel te houden.

Algemene afspraken

 • Wij eten en drinken gezamenlijk en aan tafel of? Echter nooit lopend/spelend.
 • Na het plassen wassen we onze handen ook na een schone luier.
 • Na elke verschoning maken we de verschoningsmat schoon.
 • Voor het eten / eten geven wassen we onze handen.
 • Wij spelen niet met ons eten.
 • Binnen lopen wij niet op schoenen.

Omgangsvormen

Wij zijn aardig en beleefd voor elkaar en behandelen een ander altijd met respect. Dit leren wij onze kinderen. Zijn er irritaties , uit deze dan niet in bijzijn van de kinderen. Wilt u ergens over praten vraag dan een gesprek aan (zie ook de klachtenprocedure).

Voertaal

De voertaal is Nederlands, dit betekend dat de leidsters onderling en tegen de kinderen Nederlands spreken. Mocht uw kind het Nederlands (nog niet) beheersen dan zullen wij het na het Nederlands nogmaals, indien mogelijk, bevestigen in zijn eigen taal.

Klachtenprocedure

Wij zijn ons bewust van de bijzondere positie die wij hebben, u vertrouwd immers uw kostbaarste schat, uw kind, aan onze zorg toe. Wij vinden het dan ook van het grootste belang dat u dit met een gerust hart doet. Desondanks kan het voorkomen dat er zich situaties voordoen die leiden tot zorg of onvrede waarover u een klacht zou willen uiten.

Bij klachten dient men zich aan de volgende regels te houden:

 • Geen klachten of irritaties bespreken in bijzijn van de kinderen
 • Geen boosheid uiten in het bijzijn van de kinderen
 • De oudercommissie is geen klachtencommissie
 • Maak een afspraak met de direct betrokken persoon om wie de klacht gaat
 • Wees respectvol tegen elkaar
 1. bij klachten over het beleid meld u zich bij de leidinggevende
 2. bij klachten over een leidster of kind wend men zich tot de betreffende leidster
 3. bij klachten over een andere ouder wendt men zich tot de desbetreffende ouder

Bij punt 2 en 3 geldt, komt u er samen niet uit dan wendt u zich tot de leidinggevende om alsnog tot een aanvaardbare oplossing te komen.
Wij zijn uiteraard aangesloten bij de klachtencommissie voor de kinderopvang. Bij uw contract ontvangt u hierover informatie.

Contact gegevens

Bezoekadres
De Regenboogelfjes
Sportlaan 23
1185 TB Amstelveen

Postadres
Postbus 717
1180 AS
Amstelveen

Telefoon
020 – 3031188

Indien wij niet in staat zijn om de telefoon op te nemen kunt u een voicemail inspreken. Overdag luisteren wij dit voicemail indien nodig regelmatig af. Wij bellen u dan op een geschikt moment terug.

Nawoord

Deze pedagogische visie is met respect en liefde voor uw kind geschreven. wij geloven in het gedachte goed van Emmi Pikler en Rudolf Steiner en hopen hier een sfeer te scheppen waar u en uw kind zich thuis zullen voelen. De liefdevolle, respectvolle en rustige benadering die wij hanteren zal uw kind goed doen en hem laten ontwikkelen tot een evenwichtig kind. Tegenwoordig lees en hoor je veel over stres bij baby’s op het kinderdagverblijf. Wij zijn er van overtuigt dat dit vooral voortkomt uit de vele prikkels die er tegenwoordig zijn. het kleine kind kan zich hier nog niet goed genoeg voor afsluiten. Dit is dan ook voor ons de belangrijkste reden dat wij er voor hebben gekozen te werken met deze twee pedagogen. Een pedagogische visie is altijd in ontwikkeling maar zal in grote lijnen het zelfde blijven.

Een kinderdagverblijf zal altijd in ontwikkeling zijn. Heeft u tips en ideeën dan horen wij die graag. Wij willen voldoende speelgoed en speelgelegenheid voor de kinderen bieden maar overvloed is iets anders als voldoende. Wij kiezen liever voor mooie, kwalitatieve, duurzame maar daardoor ook meestal duurdere materialen en dan maar wat minder, dan kiezen voor goedkoop en minderwaardige materialen en heel veel speelgoed. Als u wilt meehelpen bij het onderhoud/herstellen van speelgoed en materialen dan horen wij dit ook graag.

Bedankt voor uw interesse voor het kinderdagverblijf De Regenboogelfjes ik hoop dat u een goede indruk van ons heeft gekregen. Wilt u aanvullende informatie of een keertje langs komen bel dan eerst even op. Op het moment van schrijven zijn wij nog niet open. Op dit moment zijn we nog druk bezig met alle voorbereidingen. 31 maart 2013 start de verbouwing. 1 juni 2013 hopen wij de deuren voor u en uw kinderen te mogen openen. Tijdens dit hele proces heb ik veel hulp en steun gehad van vrienden en familie, waarvoor heel veel dank. Deze familie en vrienden waren van af het begin enthousiast en geloofde in de plannen rond om het openen van De Regenboogelfjes. Zo boden ze veelal meteen hun steun en hulp aan. Ik en mijn medewerksters wensen u en uw kind een zeer plezierige tijd toe bij ons op De Regenboogelfjes.